Esther, Linda en Sasja hebben allen een wetenschappelijke achtergrond en zijn tevens gepromoveerd. Hieronder volgt een overzicht van hun onderzoeksambities en belangrijkste publicaties.

Sasja Duijff

Onderzoeksambities

Ik ben van 2003 tot 2018 werkzaam geweest in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht als medisch psycholoog en klinisch onderzoeker. Mijn onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van kinderen met het 22q11.2 deletiesyndroom (22q11DS), hier ben ik ook op gepromoveerd. Als klinisch onderzoeker merkte ik dat mijn interesse zich steeds meer ging richten op de eerste jaren van een kind en het ouderschap van een ziek kind. Ik zag namelijk veel jonge, zieke kinderen en vroeg mij af wat de impact van ziekenhuisopnames zou kunnen zijn op hun verdere ontwikkeling. Ik zag ook de druk, zorgen en stress die er bij ouders ontstond als hun kindje werd opgenomen, en ook de veerkracht dat een gezin kan hebben. Mindfulness voor ouders is een vrijwel onontgonnen terrein binnen kinderziekenhuizen. Mindfulness aanbieden bij juist deze doelgroep voelt voor mij zo logisch, en is zo praktisch en toegankelijk dat ik mij verder wil richten op de mogelijkheden van mindful ouderschap als interventie binnen de ziekenhuiswereld.

belangrijke Publicaties

1. Nijhof SL, Vinkers CH, van Geelen SM, Duijff SN, Achterberg et al. Healthy play, better coping: the importance of play for the development of children in health and disease. Neurosci Biobehav Rev.2018; 95:421-429.

2. Swillen A, Moss E, Duijff S. Neurodevelopmental outcome in 22q11.2 deletion syndrome and management. Am J Med Genet Part A. 2018;00:1–7.

3. Duijff SN, Klaassen PWJ, Swanenburg de Veye HFN, Beemer FA, Sinnema G, Vorstman JAS. Cognitive development in children with 22q11 deletion syndrome. Br J Psychiatry 2012; 200: 462–8

4. Duijff SN, Klaassen PWJ, Swanenburg de Veye HFN, Beemer FA, Sinnema G, Vorstman JAS. Cognitive and Behavioral Trajectories from Childhood into Adolescence in 22q11DS: a prospective 6-year follow-up study. Res Dev Disabil 2013; 34:2937-45

5. Sommer I, Bearden C, Dellen van E, Breetvelt E, Duijff SN, Maijer K, van Amelsvoort T, de Haan L, Gur R, Arango C, Díaz-Caneja C, Vinkers C, Vorstman JAS.Early interventions in risk groups for schizophrenia: What are we waiting for? NPJSchizophr 2016;2:16003.

Voor overige publicaties zie Researchgate


Esther van Duin

Researchgate

Ik ben van 2008 tot 2014 als junior onderzoeker werkzaam geweest op de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit (VU), de Radboud Universiteit Nijmegen en het Academisch Medisch Centrum (AMC). Mijn onderzoek richtte zich op de de neurobiologische mechanismen van dyslexie, de (genetische) risicofactoren voor schizofrenie in een patiëntenpopulatie uit Tanzania, de neurobiologische factoren geassocieerd met ADHD, de hersenanatomische factoren van het Asperger syndroom en cannabis gebruik bij psychose (zie hier mijn wetenschappelijke publicaties). Van 2014 tot 2018 was ik onderzoeker (promovenda) aan de afdeling psychologie & psychiatrie van de Universiteit Maastricht in combinatie met de afdeling psychiatrie- en de afdeling nucleaire geneeskunde van het AMC Amsterdam. Een gedeelte van mijn onderzoek heb ik uitgevoerd aan de RWTH Universiteit Aachen (Duitsland) en de afdeling nucleaire geneeskunde van de KU Leuven (België). Ik heb daarbij veel samengewerkt met het internationale 22q11 “Brain and Behavior Consortium”, de afdeling psychiatrie van de KU Leuven (België) en de afdeling kinderpsychiatrie van het Wilhelmina kinderziekenhuis UMC Utrecht. Mijn promotieonderzoek richtte zich op de neurobiologische aspecten van het ontstaan van psychiatrische stoornissen, het stress systeem en het geluks-systeem in het brein met een focus op het genetische 22q11 deletie syndroom en psychose (zie hier mijn proefschrift). Los van mijn promotieonderzoek was ik ook visiting scientist samen met een medisch antropoloog, filosoof en neurobioloog voor een verblijf (2017) bij stichting Brocher (Geneve, Zwitserland) voor het uitvoeren van een interdisciplinair onderzoek naar “verantwoord labelen in de psychiatrie”.

belangrijke Publicaties

  1. van Duin EDA, Vaessen T, Kasanova Z, Hernaus D, Vingerhoets C, Swillen A, Vorstman J, Booij J, van Amelvoort T*, Myin-germeys I* (2018). Lower cortisol levels and attenuated stress reactivity in adults with 22q11 deletion syndrome: an experience sampling study. Elsevier Biological Psychiatry - Conference Abstract SOBP 81, S253–S254 (manuscript under review)

  2. van Duin EDA, Ceccarini J, Booij J,  Kasanova Z, Vingerhoets C, van Huijstee J, Heinzel A, Mohammadkhani-Shali S, Winz O, Mottaghy F, Myin-germeys I*, van Amelvoort T* (2018). Lower frontal dopamine D2/3 receptor binding in adults with 22q11.2 deletion syndrome: a [18F]fallypride positron emission tomography study. (under review Psychological Medicine)

  3. van Duin EDA, Kasanova Z, Hernaus D, Ceccarini J, Beck M, Heinzel A, Mohammadkhani-Shali S, Winz O, Mottaghy F, Booij J, Myin-germeys I*, van Amelvoort T* (2018). Striatal dopamine release and impaired reinforcement learning in adults with 22q11.2 deletion syndrome. European Neuropsychopharmacol. 2018;28(6):732-742. doi:10.1016/j.euroneuro.2018.03.005.

  4. Van Duin, E. D.*, Goossens, L.*, Hernaus, D., da Silva Alves, F., Schmitz, N., Schruers, K., & Van Amelsvoort, T. (2016). Neural correlates of reward processing in adults with 22q11 deletion syndrome. J Neurodev Disord. 2016;8:25. doi:10.1186/s11689-016-9158-5.

  5. Ewijk, H., Bralten, J., van Duin, E. D., Hakobjan, M., Buitelaar, J. K., Heslenfeld, D. J., ... & Franke, B. (2017). Female‐specific association of NOS1 genotype with white matter microstructure in ADHD patients and controls. J Child Psychol Psychiatry. 2017;58(8):958-966. doi:10.1111/jcpp.12742.

  6. van Duin, E. D., Zinkstok, J., McAlonan, G., & van Amelsvoort, T. (2014). White Matter Brain Structure in Asperger’s Syndrome. Comprehensive Guide to Autism (pp. 1905-1927). Springer New York.

Voor overige publicaties zie Researchgate


Linda Campbell

Researchgate