Website terms of use Care4Minds

The website contains information (data, photos, graphics and other materials) that is protected by copyright, trademark law or other proprietary law. If you want to use information from this website, you must obtain permission in advance. The information you find on this website is for general information only. You cannot derive any rights from this information and you should not consider this information as advice. Care4Minds is not liable for damage that arises as a result of incorrect or incomplete information on this website.

When you submit information to Care4Minds by email or through the forms on this website, this information is not secure and is considered non-confidential Care4Minds attaches great importance to the protection of your personal data. You can read more about this in our Privacy statement.

Website gebruiksvoorwaarden Care4Minds
De website bevat informatie (gegevens, foto’s, grafische voorstellingen en anderematerialen) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt
beschermd. Als u gebruik wilt maken van informatie van deze website dient u vooraf toestemming te verkrijgen.

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen. Care4Minds is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Op het moment dat u deze website bezoekt worden er cookies op uw computer geplaatst, hierover leest u meer in de Privacy Verklaring. Wanneer u informatie verzendt aan Care4Minds via e-mail of via de formulieren op deze website, is deze informatie niet beveiligd en wordt deze als niet-vertrouwelijk beschouwd. Care4Minds hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt hier meer over lezen in onze Privacy Verklaring.