24/01/2024

Implementatie van “Online Gemeenschappen” voor zwangere vrouwen in tijden van COVID-19 ter bevordering van het welzijn van moeders en de band tussen moeder en kind: een pretest-posttest studie

Samenvatting

Achtergrond: De Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemie heeft het risico op psychische problemen bij zwangere vrouwen verhoogd, wat het risico op langdurige negatieve gevolgen voor het welzijn van moeder en kind vergrootte. Er was onmiddellijk behoefte aan gemakkelijk toegankelijke interventies voor zwangere vrouwen die verhoogde niveaus van pandemiegerelateerde stress ervoeren.

Methoden: Een interventie van drie sessies genaamd “Online Gemeenschappen” (OG) werd ontwikkeld aan het begin van de Nederlandse lockdown en werd uitgevoerd door een team van verloskundigen en psychologen gespecialiseerd in Infant Mental Health. Pretest (N = 34) en posttest (N = 17) metingen van depressieve symptomen, zorgen over COVID-19 en zorgen in het algemeen, en de band tussen moeder en kind werden uitgevoerd, evenals een posttest evaluatie.

Resultaten: Bij de pretest werd de OG-groep vergeleken met twee referentiegroepen van zwangere vrouwen uit een lopende zwangerschapscohortstudie: een COVID-19-referentiegroep (N = 209) en een pre-COVID-19-referentiegroep (N = 297). OG-deelnemers vertoonden significant meer depressieve symptomen dan beide referentiegroepen, en minder positieve gevoelens van bonding dan de COVID-19- maar niet de pre-COVID-19-referentiegroep. In vergelijking met de pretest werden bij de posttest significante afnames in depressieve symptomen (met aanzienlijk minder deelnemers boven de drempelwaarde) en zorgen over COVID-19 (grote effectgroottes) en zorgen in het algemeen (gematigde tot grote effectgrootte) gevonden bij de OG-deelnemers. Er werd geen significante verbetering gevonden in de band tussen moeder en kind. Deelnemers beoordeelden de interventie positief.

Conclusies: De huidige studie levert initieel bewijs ter ondersteuning van het idee dat OG een veelbelovende en gemakkelijk toegankelijke interventie is voor zwangere vrouwen die stress ervaren als gevolg van de COVID-19-pandemie, en mogelijk ook toepasbaar is op andere stressfactoren. Trial registratie: Deze interventie is geregistreerd in het Nederlandse Trial Register (registratienummer Trial NL8842, registratiedatum 18/08/2020).

Trefwoorden: COVID-19; Maternale geestelijke gezondheid; Online interventie; Zwangerschap; Prenatale binding; Stress.

Auteurs: Eva S Potharst 1 2, Mirla A Schaeffer 3 4 5, Cecile Gunning 6, Merith Cohen de Lara 7, Myrthe G B M Boekhorst 8, Lianne P Hulsbosch 8, Victor J M Pop 8, Sasja N Duijff 6 9

Link naar volledige pdf: Klik hier

Lees ook...

Dancing in the (B)rain

24/01/2024
Lees meer

5e Europese 22q11-conferentie in Dublin

17/11/2023
Lees meer